Vergoedingen

Behandeling bij Cirya wordt vergoed. Om in aanmerking te komen voor vergoeding hebben wij een verwijsbrief van uw (huis)arts nodig. Bij de aanmelding hebben wij ook uw verzekeringsgegevens, uw BSN (sofinummer) en een geldig identiteitsbewijs nodig.

Eigen risico

Het eigen risico op uw zorgverzekering is sinds 2017 minimaal € 385,- per kalenderjaar, verspreid over alle gebruikte zorg in dat kalenderjaar. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Wij willen u er graag op wijzen dat wanneer u een verhoogd eigen risico heeft afgesloten, dit verhoogde eigen risico in rekening zal worden gebracht door de verzekeraar.

DBC

Van 2008 tot en met 2021 werden behandelingen in de ambulante GGZ vergoed op basis van DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties). Op basis van de diagnose wordt een behandeltraject gestart. De tijdsduur van alle activiteiten wordt geregistreerd en opgeteld. Ook indirecte tijd zoals verslaglegging, overleg en telefonische contacten worden bij de behandelduur opgeteld. De volledige behandeling wordt na afronding gedeclareerd bij uw verzekeraar.

Zorgprestatiemodel

Vanaf 01-01-2022 worden behandelingen bekostigd vanuit het Zorgprestatiemodel. Hoe dit werkt lees u hier.

Contracten met zorgverzekeraars

Met onderstaande zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten.

  • Zilveren Kruis Achmea (OZF, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, Nedasco/Caresco, IAK, Aevitae, Turien & Co, De Friesland)
  • VGZ (IZZ, IZA, Zorgverzekeraar UMC, Univé Zorg, VGZ Cares)
  • DSW (Stad Holland, inTwente Zorgverzekraar, Anno12)
  • PNOzorg, VvAA, ONVZ, De Amersfoortse, Ditzo, BeterDichtbij, Salland Verzekeringen, HollandZorg, Energiek, Salland ZorgDirect, Zorg en Zekerheid, Caresco, IAK, Aevitae, ASR, ENO
  • CZ, OHRA, Delta Lloyd
  • Menzis, Azivo, Anderzorg

Wilt u een behandeling volgen?

Inschrijven