Verwijzers

Voor u als verwijzer is het belangrijk om te weten dat Cirya beschikt over een aantal ervaren professionals die helder en duidelijk antwoord kunnen geven op de hulpvraag van een cliënt met een passend behandelaanbod.

U kunt patiënten aanmelden voor hulp bij:

-Trauma en stressor gerelateerde klachten (PTSS)
-Depressieve klachten
-Angst-, paniek- en/of fobische klachten
-Obsessieve-compulsieve en verwante stoornissen
-Persoonlijkheidsproblemen
-Somatische-symptoomstoornis en verwante stoornissen, m.u.v. conversiestoornis en nagebootste stoornissen.

Wij doen psychodiagnostiek naar diverse problematieken, waaronder persoonlijkheid, intelligentie en neurobiologische stoornissen zoals autisme en ADHD.

Exclusiecriteria:

-Cliënten met een gemiddeld IQ onder de 80;
-Ernstige suïcidaliteit, waarbij de zorg in de zin van crisisopvang die cliënt nodig heeft, niet door Cirya te leveren is;
-Autisme en ADHD behandeling;
-Schizofreniespectrum en andere psychotische stoornissen;
-Acute bipolaire stemmingsstoornissen;
-Verslavingsstoornissen.

Wij hechten aan een goede relatie met onze verwijzers. Binnen de geldende regels van de privacywetgeving zullen wij, waar nodig en mogelijk, het contact warm houden.

Wij bewaken de klanttevredenheid door de CQI aan eens per jaar en aan het eind van een behandeling af te nemen. In deze vragenlijst kunnen cliënten ons een cijfer geven van 1 tot 10 en wordt gemeten hoe tevreden zij zijn over de bejegening, het samen beslissen, de informatie voorziening en uitvoering van de behandeling. In 2023 werden wij beoordeeld met gemiddeld een 8.4.

Voor meer informatie over onze wachttijden klikt u hier.