Volwassenen

Begin behandeling

De huisarts bepaalt of er sprake is van een generalistische basis of specialistische verwijzing. De generalistische behandeling is een behandeling die voortkomt uit de aanvankelijke eerste lijns behandeling en mogelijkheden biedt om tot 12 sessies te behandelen in 4 verschillende producten.

Als u een verwijzing heeft van de huisarts, kunt u contact met ons opnemen voor een eerste afspraak. Wij vragen u hiervoor een identiteitsbewijs en een bewijs van de zorgverzekering mee te brengen. De overheid verplicht ons deze gegevens te controleren en zo fraude uit te sluiten. Een eerste afspraak neemt over het algemeen een tot anderhalf uur in beslag. U vertelt hier over uw klachten en verwachtingen, de intaker zal aanvullende vragen stellen om zaken helder te krijgen.

Vervolg

Bij een generalistische behandeling wordt na het vaststellen van een diagnose direct overgegaan op de behandeling aan de hand van uw klachten.

Ook tijdens een generalistische behandeling kan blijken dat uw problemen meer gecompliceerd liggen dan aanvankelijk verwacht. In overleg met uw huisarts kan dan worden besloten om een specialistische verwijzing af te geven. Deze geeft ook mogelijkheden tot diagnostisch onderzoek en meer uitgebreide behandeling.

Behandelplan

Na de intakefase, waar wij mogelijk gebruik maken van één of meer psychologische testen, stellen wij een behandelplan op dat wij met u doornemen. Daarin staan de doelen helder vermeld, naast de verwachte tijdsinvestering en inzet van onze specialisten.


Wilt u een behandeling volgen?

Inschrijven