Klachten

Heeft u een klacht?

Onze medewerkers doen hun uiterste best. Daar kunt u op rekenen. Desondanks kan het gebeuren dat u toch niet tevreden bent.

In eerste instantie is dan uw behandelaar de aangewezen persoon om dit te bespreken en hopelijk komt u dan samen tot een oplossing. Als dat niet helpt, kunt u contact opnemen met de leidinggevende. U kunt via het secretariaat deze persoon bereiken op nummer 088 – 444 04 00. Daarnaast is het mogelijk om contact te zoeken met de Raad van Commissarissen. Deze Raad houdt toezicht op de activiteiten van Cirya, en is niet direct betrokken bij de dagelijkse praktijk. De contactgegevens kunt u opvragen door een mail te sturen naar info@cirya.nl.

Als dat ook niet voldoende helpt, of er zwaarwegende omstandigheden zijn waardoor u niet rechtstreeks met ons kunt communiceren, heeft u de mogelijkheid om met een onafhankelijke klachtencommissie contact op te nemen. Dit is:

De Geschillencommissie
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
www.degeschillencommissie.nl

Op de website van de geschillencommissie vindt u de gegevens over de klachtenprocedure.