Klachten

Heeft u een klacht?

Onze medewerkers doen hun uiterste best. Daar kunt u op rekenen. Desondanks kan het gebeuren dat u toch niet tevreden bent.

In eerste instantie is uw behandelaar de aangewezen persoon om dit te bespreken en hopelijk komt u dan samen tot een oplossing. Als dat niet helpt, kunt u contact opnemen met de leidinggevende. Eventueel is het ook mogelijk om hulp te krijgen bij het indienen van een klacht, hiervoor kunt u contact hebben met de klachtenfunctionaris. Als u hier behoefte aan heeft, kunt u contact opnemen met 088 – 444 04 00. Zij zullen er vervolgens voor zorgen dat u wordt teruggebeld door de juiste persoon.

Klacht online indienen

Als dat ook niet voldoende helpt, of er zwaarwegende omstandigheden zijn waardoor u niet rechtstreeks met ons kunt communiceren, heeft u de mogelijkheid om met een onafhankelijke geschillencommissie contact op te nemen. Dit is:

De Geschillencommissie
Bordewijklaan 46
2591 XR Den Haag
www.degeschillencommissie.nl

Op de website van de geschillencommissie vindt u de gegevens over de klachtenprocedure.

Ervaart u onvrede over de jeugdhulp en is er hulp nodig bij het bespreekbaar maken of indienen van een klacht, vraag dan hulp aan een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Zij kunnen informatie geven, helpen bij het opstellen van klachtbrieven en ondersteunen bij een gesprek met de organisatie. Neem contact op met het AKJ via 088 – 555 1000, stuur een email naar info@akj.nl of chat via de website www.akj.nl De ondersteuning van het AKJ is gratis. Daarnaast is het mogelijk om een klacht in te dienen via de onafhankelijke klachtencommissie. Wij zijn hiervoor aangesloten bij Quasir. Zij zijn bereikbaar via ambtelijksecretaris@quasir.nl.

Tot slot, is het mogelijk om contact te zoeken met de Raad van Commissarissen. Deze Raad houdt toezicht op de activiteiten van Cirya, en is niet direct betrokken bij de dagelijkse praktijk. De contactgegevens kunt u opvragen door een mail te sturen naar info@cirya.nl.

De klachtenprocedure kunt u hier nalezen.