Uitleg zorgprestatiemodel

Wat is het zorgprestatiemodel?

Sinds 1 januari 2022 is de manier waarop een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz) wordt betaald landelijk veranderd. Dit noemen we het Zorgprestatiemodel (ZPM). Het zorgprestatiemodel is niet van toepassing op Jeugd-ggz (18-) en ggz geleverd door de praktijkondersteuner van de huisarts.

De bekostiging regelt wat de zorg mag kosten en hoe wij die in rekening moeten brengen. De bekostiging gaat niet over wélke zorg u krijgt of hoe u die krijgt.

Welke informatie staat er op mijn kosten overzicht?

Uw behandeling kan uit verschillende onderdelen bestaan, dit noemen we zorgprestaties. Deze zorgprestaties ziet u ook op uw kostenoverzicht bij de zorgverzekeraar. Enkele voorbeelden:

• Consulten: gesprekken met een zorgverlener. In principe factureren we de geplande tijd. Als een consult een keer iets langer of korter duurt, dan staat op de rekening de geplande tijd. Als het verschil tussen de geplande en werkelijke tijd minimaal 15 minuten is dan passen we dit aan op de factuur.

• Groepsconsulten: behandelingen met 2 of meer cliënten tegelijk.

Hoeveel kost mijn behandeling?

Door de Nederlandse Zorgautoriteit wordt jaarlijks bepaald welke bedragen een zorgaanbieder per consult moet factureren. Deze tarieven vindt u hier.

Hierbij is er o.a. rekening gehouden met:

• Beroep zorgverlener: Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een psycholoog

• Type consult: Een diagnostiek consult is duurder dan een behandelconsult.

• Tijdsduur: Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.

• Indirecte tijd: Een behandelaar moet naast de consulten die met u plaatsvinden ook verplicht administratieve handelingen doen. Voorbeelden hiervan zijn overleg, verslagen en huisartsenbrieven. Deze tijd krijgen zorgaanbieders niet betaald. Om deze reden zijn de tarieven voor de tijd dat we u wel zien een stuk hoger.

Waarom zijn de bedragen zo hoog?

Binnen het zorgprestatiemodel zijn de tarieven aangepast zodat zorgaanbieders alleen nog de tijd declareren dat zij in contact zijn met cliënten. Tegelijkertijd worden er vanuit de overheid en zorgverzekeraars eisen gesteld die ertoe leiden dat behandelaren ook veel tijd nodig hebben om overleg te hebben met bijvoorbeeld een andere behandelaar, uw huisarts of uw eerdere hulpverlener(s) en administratieve handelingen te verrichten. Denk hierbij aan sessieverslagen, brieven naar de huisarts en het uitwerken van het behandelplan. Voor elk uur dat u bij ons komt moet de behandelaar nog ongeveer 45 minuten andere dingen doen die gerelateerd zijn aan uw behandeling. Deze tijd is meegenomen in het tarief dat wij vergoed krijgen.

Er is een consult gedeclareerd maar ik ben toen niet bij jullie geweest, hoe kan dit?

Als u direct contact heeft gehad met uw behandelaar declareren wij dit. Dit kan een afspraak op locatie zijn, maar ook een gesprek via de telefoon, Teams, sms of via de mail enz. In het cliëntportaal kunt u zien of er op de betreffende datum een afspraak in het afsprakenoverzicht staat.

Eigen risico

In het zorgprestatiemodel wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden. Op uw rekening kunnen dan meerdere losse consulten of andere zorgprestaties staan. De zorgverzekeraar telt de zorgprestaties die in 2022 plaatsvinden mee in de berekening van het eigen risico voor 2022. De consulten die in 2023 plaatsvinden, tellen mee in de berekening van het eigen risico voor 2023. Als u over deze periode nog eigen risico moet betalen, brengt de zorgverzekeraar dat bij u in rekening.

Waar kan ik de factuur bekijken?

Een overzicht van uw zorgprestaties kunt u bekijken via het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar. Het declaratieoverzicht is terug te vinden via de ‘mijn omgeving’ van de zorgverzekeraar en vaak ook via de eigen risico overzichten die u van de zorgverzekeraar ontvangt.

Heeft u vragen over het declaratieoverzicht? Neem dan contact op met uw eigen zorgverzekering of stuur een mail naar info@cirya.nl.


Wilt u een behandeling volgen?

Inschrijven