EMDR

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een behandelmethode voor mensen met een posttraumatische stress stoornis. Hierbij is er sprake van aanhoudende klachten, vaak met herbelevingen, na een traumatische ervaring zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Gedurende deze behandelmethode zal uw behandelaar u vragen om aan de traumatische ervaring terug te denken terwijl u wordt afgeleid. Dit kan door een lichtje te volgen met uw ogen op een lichtbalk, door geluiden die via een koptelefoon afwisselen tussen links en rechts of door het volgen van de bewegende vingers van de behandelaar. Tijdens de behandeling wordt dit steeds herhaald, maar vaak verandert het beeld wat de cliƫnt voor zich heeft. Bij elke herhaling wordt u gevraagd om op de opvallendste verandering te focussen. Naar mate de herhalingen vaker zijn gedaan zal de herinnering minder krachtig zijn en zal de emotionele lading minder zijn. Op deze manier kunt u de herinnering steeds beter een plek geven.


Wilt u een behandeling volgen?

Inschrijven