Basis GGZ of Specialistische GGZ

Wat is het verschil tussen Basis GGZ en Specialistische GGZ?

Basis GGZ en Specialistische GGZ zijn twee verschillende vormen binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het belangrijkste onderscheid tussen beide ligt in de aard en intensiteit van de zorg die wordt geboden.

Basis GGZ is gericht op lichte tot matige psychische problemen die een relatief kortdurende behandeling vragen. In dit traject worden vaak maximaal 10 sessies aangeboden. Hierbij staat eigen regie centraal: tijdens de behandeling worden handvatten gegeven waar de cliënt zelf mee aan de slag kan. Na afronding van de behandeling kan de cliënt deze handvatten zelfstandig toepassen in het dagelijks leven.

Specialistische GGZ richt zich op matige tot zware psychische problemen die intensievere zorg vereisen. Deze zorg bestaat meestal uit langdurige therapie (vaak langer dan een jaar) en eventueel medicatie. Er wordt veelal gewerkt in een multidisciplinair team waarbij verschillende behandelvormen worden gecombineerd om tot een effectieve behandeling te komen.

 

 


Wilt u een behandeling volgen?

Inschrijven