ADHD

De afkorting ADHD komt uit het Engels en staat voor Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. In het Nederlands vertaald noemen we het een aandachtstekort stoornis met hyperactiviteit. Met aandachtstekort wordt niet bedoeld dat iemand tijdens zijn jeugd aandacht tekort is gekomen.

Het gaat om concentratieproblemen, waardoor het iemand niet lukt om de aandacht bij datgene te houden waar hij of zij mee bezig is. De belangrijkste kenmerken van ADHD zijn het levenslang problemen hebben met de aandacht of concentratie, het moeite hebben met organiseren, hyperactiviteit, overbeweeglijk zijn en impulsiviteit. Hyperactiviteit geeft aan dat iemand heel druk is in zijn bezigheden of in zijn gedachten. Als er geen sprake is van hyperactiviteit spreken we van ADD.

Bij volwassenen

Van oorsprong was ADHD bekend als iets wat alleen bij kinderen voorkwam. Tegenwoordig wordt de diagnose ADHD steeds vaker ook bij volwassenen gesteld. Naar schatting hebben zo’n 100.000 volwassenen een vorm van ADHD. Een volwassene met ADHD zoekt vaak al langere tijd hulp voor verschillende klachten voordat de juiste diagnose wordt gesteld. Die klachten kunnen erg uiteenlopen. Ze hebben betrekking op onder meer woedeaanvallen, chaotisch gedrag, verslavingsproblemen, relatieproblemen, faalangst, hang naar sensatie, depressiviteit en snel wisselende stemmingen. Deze tekortkomingen hebben mogelijk geleid tot slecht functioneren op het werk en in relaties. Intelligente mensen met ADHD zonder hyperactiviteit komen soms pas als volwassene in de problemen wanneer het niveau en het tempo op werk of school geleidelijk te hoog wordt.

Aandachtstekort

De symptomen van aandachtstekort zijn:

 • snel afgeleid zijn
 • moeite met details hebben
 • veel slordigheidsfouten maken
 • niet luisteren
 • dingen niet afmaken
 • alles tegelijk doen
 • vergeetachtig zijn
 • dingen kwijt zijn

Typerend is dat men zich wel korte tijd kan concentreren op zaken die men interessant vindt (televisie kijken, met de computer bezig zijn).

Hyperactiviteit

Hyperactiviteit is te herkennen aan:

 • niet stil kunnen zitten
 • steeds met handen of voeten bewegen
 • wiebelen of friemelen
 • een gevoel van continue innerlijke rusteloosheid
 • niet kunnen stoppen met praten
 • niet te stuiten zijn of doordraven
 • moeite hebben met ontspannen

Impulsiviteit

Symptomen van impulsiviteit zijn:

 • niet denken, maar doen
 • het antwoord op een vraag er al uitgooien voordat de vraag is afgemaakt
 • moeite hebben met op de beurt te wachten
 • impulsief geld uitgeven of gokken
 • impulsief relaties aangaan of verbreken
 • impulsief banen accepteren of ontslag nemen
 • impulsieve vreetbuien

Veel van deze symptomen kunnen onder invloed van spanning en sensatie tijdelijk onderdrukt worden. Die gemoedstoestand wordt dan ook vaker actief opgezocht, door bijvoorbeeld het zich begeven in nieuwe situaties, het uitlokken van ruzies, te hard rijden of het beoefenen van gevaarlijke sporten.


Wilt u een behandeling volgen?

Inschrijven