Posttraumatische stress-stoornis

Posttraumatische stress-stoornis

Een posttraumatische stress-stoornis (ptss) is een stoornis die ontstaat als gevolg van een traumatische gebeurtenis. We horen of lezen bijna dagelijks over verkeersongevallen, inbraken of overvallen, aanrandingen of verkrachtingen, natuurrampen of oorlogsgeweld. Toch denken de meeste mensen er nauwelijks over na dat ook zij slachtoffer van een dergelijke gebeurtenis kunnen worden. Wie zoiets meemaakt, ervaart zo’n gebeurtenis als een ingrijpende, soms levensbedreigende situatie die grote invloed op zijn of haar leven heeft. Na een traumatische gebeurtenis kunnen de volgende klachten ontstaan.

Herbelevingen

Het slachtoffer heeft het gevoel de gebeurtenis opnieuw door te maken. Dit kan veroorzaakt worden door een beeld, een geluid, een geur of een aanraking dat herinnert aan de gebeurtenis. Soms komen de herbelevingen als nachtmerries. Vaak ook kan het slachtoffer niet stoppen met steeds aan de gebeurtenis te denken.

Vermijding

Het slachtoffer probeert niet aan de gebeurtenis te denken door het weg te stoppen of te verdringen. Situaties of plaatsen die herinneren aan de gebeurtenis worden vermeden, bijvoorbeeld het vermijden van lichamelijke intimiteit na een seksueel trauma. Als er niet vermeden kan worden, schakelt het slachtoffer soms alle gevoelens uit. Men kan ook vermijden door te vluchten in hard werken of overmatig alcoholgebruik. Over het trauma wordt niet gepraat.

Spanning en verhoogde waakzaamheid

Veel slachtoffers zijn overmatig schrikachtig. Ze kunnen heftig schrikken als er plotseling iemand achter hen staat of als ze een hard geluid horen. Ze zijn voortdurend alert. Verder voelen slachtoffers zich vaak somber en prikkelbaar, slapen slecht, zijn moe, hebben moeite met concentreren en voelen zich gespannen en gejaagd.
Tot slot voelen mensen zich vaak overmatig schuldig en denken ze negatief over zichzelf.


Wilt u een behandeling volgen?

Inschrijven