« Sluit menu

Burnout

Bij werk kan men allerlei gedachten hebben. Het kan zijn: een noodzakelijk kwaad, een mogelijkheid om te ontplooien, een afleiding van de dagelijkse sores of een manier om de kost te verdienen. Mensen met burnout hebben de ervaring dat het werk niet meer lukt, ze uitgeput zijn en het lukt niet meer om daarvan uit te rusten.

Burnout is beeldspraak die gebruikt wordt om een psychische uitputtingstoestand te vergelijken met het uitdoven van een vuur: de mentale brandstof is uitgeput. Kenmerkend voor burnout is een lange ontstaansgeschiedenis van de klachten en een chronisch beloop van het ziekteproces. Er is een patroon aanwezig van te lang doorgaan met spanning en stress, ongezonde patronen en opgebrand zijn. Passende metaforen zijn: 'de rek is uit het elastiek', 'ik ben opgebrand' of 'de accu is leeg en laadt niet meer goed op'.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft zo’n 9% van de werkzame beroepsbevolking last van burnoutklachten. Vooral vrouwen in de hoogste beroepsgroepen hebben er last van. Van de vrouwen die hooggeschoolde ‘hoofdarbeid’ verrichten, kampt 15% met burnout klachten. Van de mannen heeft rond de 9% burnout klachten. Bij hen is er nauwelijks verschil tussen de onderscheiden beroepen. Niet alle indicaties van de klachten komen even vaak voor. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Zo zegt bijna één op de drie mannen zich minstens eens per maand aan het einde van de werkdag leeg te voelen. Eén op de negen geeft aan eens per maand of vaker door het werk emotioneel uitgeput te zijn. Eveneens één op de negen voelt zich ’s ochtends al moe bij de confrontatie met het werk.

Het is belangrijk om burnoutklachten serieus te nemen en er iets mee te doen. Professionele hulp kan nodig zijn, als klachten blijven bestaan. Klachten passend bij burnout kunnen sterk uiteenlopen. De klachten die opgesomd staan, zullen voor iedereen in meer en mindere mate herkenbaar zijn. Specifiek voor burnout is dat de klachten niet herstellen na een rustperiode, dat ze het werken onmogelijk maken en dat men buiten het werk ook niet meer functioneert.
Er zijn een aantal gebieden te onderscheiden.

Gedrag

 • prikkelbaarheid
 • gemakkelijk uitvallen naar huisgenoten of kinderen
 • veel roken of drinken
 • onderpresteren
 • te veel of te weinig eten
 • terugtrekken uit sociale situaties

Gevoel

 • somberheid, overal tegenop zien
 • geen plezier meer in je werk
 • snel huilen
 • irritatie
 • gevoelens van frustratie
 • onberedeneerde angsten
 • hulpeloosheid/machteloosheid
 • moeite in verwerking van prikkels

Eigen lichaam/fysieke toestand

 • lichamelijke vermoeidheid
 • sneller vermoeibaar
 • slaapproblemen (piekeren, niet tot rust kunnen komen)
 • niet meer kunnen ontspannen
 • opgewondenheid
 • hartkloppingen
 • opgeblazen gevoel
 • onrust
 • gespannen spieren (nek, rug, benen)
 • verminderde concentratie

Gedachten

 • besluiteloosheid
 • continu piekeren
 • angstgedachten over eigen functioneren
 • negatieve gedachten
 • cynisme of distantie t.o.v. het werk

Relaties met anderen

 • conflicten op het werk, met partner of kinderen
 • terugtrekken uit sociale activiteiten
 • steeds meer alleen doen

De ontdekking dat het gaat om burnoutklachten kan op uiteenlopende manieren worden gedaan. Er zijn mensen die 'knakken', van volledig functioneren uitkomen op totale uitputting 'niets meer kunnen'. Er zijn ook mensen die beginnen met ziekmelden met het idee dat ze na een week er weer bovenop zijn, maar die vervolgens toch maanden niet in staat zijn om te werken. Anderen beginnen snel weer met een aantal uren werk per dag, maar lukt het niet om weer volledig te re-integreren.

Een belangrijk kenmerk van burnout is dat het ontstaan van de klachten een proces is van jaren en dat de klachten een chronisch beloop hebben. Burnoutklachten kunnen niet enkel het gevolg zijn van stressvolle gebeurtenissen, maar stressvolle gebeurtenissen kunnen wel de druppel vormen die de emmer doet overlopen.

Hulp nodig? Schrijf u in via ons inschrijfformulier

Inschrijven

Kwaliteitsstatuut  -   Professioneel statuut  -   Privacyverklaring  -    -  No show

Webdevelopment door de Haan online marketing