« Sluit menu

Wegens corona werken wij online, tenzij dit voor u onmogelijk is. Meer informatie

Vergoedingen

Behandeling bij Cirya wordt vergoed. Om in aanmerking te komen voor vergoeding hebben wij een verwijsbrief van uw (huis)arts nodig. Bij de aanmelding hebben wij ook uw verzekeringsgegevens, uw BSN (sofinummer) en een geldig identiteitsbewijs nodig.

Eigen risico

Het eigen risico op uw zorgverzekering is sinds 2017 minimaal € 385,- per kalenderjaar, verspreid over alle gebruikte zorg in dat kalenderjaar. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Wij willen u er graag op wijzen dat wanneer u een verhoogd eigen risico heeft afgesloten, dit verhoogde eigen risico in rekening zal worden gebracht door de verzekeraar.

DBC

Sinds 2008 worden behandelingen in de ambulante GGZ vergoed op basis van DBC’s (Diagnose Behandel Combinaties). Op basis van de diagnose wordt een behandeltraject gestart. De tijdsduur van alle activiteiten wordt geregistreerd en opgeteld. Ook indirecte tijd zoals verslaglegging, overleg en telefonische contacten worden bij de behandelduur opgeteld. De volledige behandeling wordt na afronding gedeclareerd bij uw verzekeraar.

Voor een overzicht van de landelijk vastgestelde tarieven, zie onderstaande tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Contracten met zorgverzekeraars

Met onderstaande zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten.

  • Zilveren Kruis Achmea (OZF, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, Nedasco/Caresco, IAK, Aevitae, Turien & Co, De Friesland)
  • VGZ (IZZ, IZA, Zorgverzekeraar UMC, Univé Zorg, VGZ Cares)
  • DSW (Stad Holland, inTwente Zorgverzekraar, Anno12)
  • PNOzorg, VvAA, ONVZ, De Amersfoortse, Ditzo, BeterDichtbij, Salland Verzekeringen, HollandZorg, Energiek, Salland ZorgDirect, Zorg en Zekerheid, Caresco, IAK, Aevitae, ASR, ENO
  • CZ, OHRA, Delta Lloyd
  • Menzis, Azivo, Anderzorg

Kwaliteitsstatuut  -   Professioneel statuut  -   Privacyverklaring  -    -  No show

Webdevelopment door Nextcap